Monday, July 4, 2011

:-) ... (-:

Di lubuk hatiku adalah kamu sebagai ratu
Seluruh jiwaku hanya dirimu yang aku mahu
Telah ku percayakan hati ini padamu
Maka kita tak saling risau, risau, risau, risau ....

Kalau cinta jangan kacau
Kalau sayang tak perlu marah
Kalau ikhlas tak minta berbalas
Serahkan cintamu pada yang punya cinta ....

Di lubuk hatiku adalah kamu yang perlu
Seluruh jiwaku hanya dirimu yang aku mahu
Telah ku percayakan hati ini padamu
Maka kita tak saling risau, risau, risau, risau ....

Kalau cinta jangan kacau
kalau sayang tak perlu marah
Kalau ikhlas tak minta berbalas
Serahkan cintamu pada yang punya cinta ....


P.AM _ K2 _ BAH. C _ ULASAN TEKS

*** just untuk perKONGSIan bersama ***

Tajuk: Pencemaran

Pendapat umum sering menyatakan bahan buangan domestik daripada rumah yang menjadi penyumbang besar kepada pencemaran terutamanya di sungai. Tetapi realitinya berlainan kerana sisa buangan industri lebih membimbangkan kerana ia bukan sahaja dalam jumlah yang besar, bahkan bertoksid “.

1. Apakah faktor yang menyumbangkan kepada pencemaran ?

Faktor pencemaran adalah pembuangan sampah sarap daripada rumah dan pembuangan sisa-sisa industri bertoksik dalam kuantiti yang besar.

2. Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, terangkan kesan pencemaran kepada kehidupan manusia dan alam sekitar.

Pencemaran akan mengakibatkan kemusnahan hidupan akuatik. Kemusnahan habitat akan menjejaskan pembiakan kehidupan akuatik. Spesies yang sensitif lama-kelamaan akan lenyap. Seterusnya, manusia mudah mendapat penyakit. Manusia mudah dijangkiti penyakit setelah minum air yang kotor. Ini adalah disebabkan bakteria yang membiak dalam air. Ia akan menyebarkan toksik dan mempengaruhi tahap kesihatan manusia.

- Menjejaskan kesihatan manusia kerana sisa buangan industry mungkin mengandungi bahan beracun dan jika manusia mengambil sumber makanan dari sungai ia akan menjejaskan kesihatan manusia.

- Berlakunya banjir akibat daripada parit tersumbat disebabkan bahan buangan ini telah menyumbatkan aliran air ke sungai.

- Kepupusan flora dan fauna mampu menyebabkan tumbesaran flora dan fauna akan dijejaskan sekiranya sumber air telah tercemar dan ini akan memusnahkan ekosistem.


Tajuk: Vandalisme

“ Vandalisme merupakan perbuatan merosakkan harta benda dan kemudahan awam seperti telefon awam. Wujud amalan yang tidak bermoral ini kerana tahap kesedaran sivik yang rendah seperti tidak menghargai kemudahan untuk orang ramai dan untuk kegunaan bersama. Jika kegiatan ini tidak dibendung, fenomena vandalisme akan berleluasa dan kemungkinan wujud masalah lain seperti mencuri “.

1) Apakah punca berlaku kegiatan vandalisme ?

Vandalisme berpunca daripada kekurangan kesedaran sivik misalnya tidak menghargai kemudahan awam dan bersikap mementingkan diri sedangkan kemudahan itu untuk kepentingan semua.

2) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan nyatakan langkah –langkah untuk membendung vandalisme.

Vandalisme dapat dicegah melalui pendidikan. Contohnya di sekolah, pelajar-pelajar harus disemai dan dipupuk dengan nilai-nilai moral dan kesedaran sivik supaya mereka akan lebih menghargai kemudahan awam. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang juga antara cara membendung vandalisme. dendaan dan hukuman yang lebih berat boleh dikenakan untuk sesiapa yang ditangkap merosakkan kemudahan awam.

- Melalui pendidikan agama supaya dapat mereka lebih bersikap menyayangi dan menghargai harta benda awam.


Tajuk: Kad Kredit

“ Gejala hutang kad kredit yang menjerat pengguna kini telah mendapat perhatian kerajaan. Syarat pemilikan dan pembayaran kad kredit akan diperketatkan bagi mengawal pengeluaran kad kredit oleh institusi perbankan selain memastikan hanya individu yang layak sahaja dapat memilikinya. Langkah ini secara langsung dapat mengajar pemegang kad kredit agar berbelanja secara bijaksana “.

(Dipetik dan diubahsuai daripada Mohd Razif Ahmad,”Muflis Pada Usia Muda, Bahana Kad Kredit”, Dewan Ekonomi Julai 2005)

(i) Apakah tujuan memperketatkan syarat pemilikan dan pembayaran kad kredit?

Syarat pemilikan dan pembayaran kad kredit diperketatkan untuk mengawal pengeluaran kad kredit oleh bank-bank dan memastikan hanya pemohon yang layak sahaja dapat memilikinya

@

Syarat pemilikan dan pembayaran kad kredit diperketatkan untuk memastikan pemilik kad kredit tersebut mampu menjelaskan wang dan memastikan pembayaran mengawal pengeluaran kad kredit oleh institusi perbankan.

(ii)Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan langkah-langkah yang boleh diambil untuk membendung tabiat boros berbelanja dengan menggunakan kad kredit.

Tabiat boros berbelanja menggunakan kad kredit dapat diatasi dengan membuat belanjawan bulanan. Belanjawan boleh dibuat dengan mempertimbangkan pendapatan bulanan seseorang dan menyenaraikan perbelanjaan yang diperlukan sahaja. Di samping itu, pembelian barangan atau perkhidmatan yang wajar juga dapat membendung tabiat ini. Kualiti dan kuantiti barangan perlu dipertikaikan supaya setimpal dengan harganya.

- Ceramah tentang penggunaan kad kredit dapat membendung tabiat ini.

- Penyedaran tentang kad kredit seperti cara pengiraan faedah dan syarat permohonan boleh memberi amaran kepada pemilik kad.

- Mengurangkan kadar menggunakan kad kredit untuk mengelakkan bunga yang tinggi.

- Membuat perbandingan dari banyak segi seperti kualiti , harga , kandungan dan lain-lain dapat menjimat sejumlah kos juga.


Tajuk: Benchmarking/ penanda aras

“ Penanda aras atau benchmarking merupakan alat yang digunakan dalam organisasi kini untuk menentukan arah dan aras pencapaian sebenar yang sepatutnya dicapai oleh setiap organisasi. Pada masa yang sama penanda aras ini akan berperanan untuk melihat dan menentukan kedudukan pencapaian dan prestasi syarikat atau organisasi kini serta melihat cara atau kaedah untuk mengetahui kedudukan prestasi tersebut “.

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada ‘Benchmarking’: Tentukan Keberkesanan Fungsi Sistem Kualiti oleh Haji Mohd Abd. Manaf: Dewan ekonomi, April 2005)

1) Apakah yang dimaksudkan dengan penanda aras ?

Penanda aras digunakan untuk menentukan arah dan tahap pencapaian yang sepatutnya serta meninjau prestasi syarikat.

2) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataaan , huraikan kepentingan penanda aras kepada sesebuah organisasi.

Penanda aras penting dalam sesebuah organisasi dalam meningkatan prestasi kerja. Pekerja akan mengetahui matlamat yang perlu dicapai oleh organisasi lalu menunjukkan sikap yang perlu untuk mencapai maklumat itu. Selain itu, penanda aras mendorong perkembangan sesebuah organisasi. Persaingan sihat membawa kemajuan berterusan kerana organisasi sentiasa berusaha mencapai matlamat yang lebih tinggi.

- Menentukan sesuatu matlamat dalam sebuah organisasi. Ia dapat digunakkan sebagai penentu bagi semua pekerja dan tahu apa yang perlu dilakukan.

- Melihat kaedah untuk mengetahui kedudukan prestasi sesebuah syarikat.

- Memastikan sesuatu objektif dalam sebuah organisasi. Dengan itu, pekerja-pekerja syarikat tersebut dapat mengetahui matlamat utama dan ini akan menjadikan pekerja lebih memahami tentang organisasi mereka. Kefahaman akan menjadi satu motivasi dan ini akan mendorong pekerja untuk mendapat pencapaian yang cemerlang serta memajukan kerjaya syarikat mereka.

- Membantu organisasi menetapkan matlamat yang membolehkannya bersaing di sesuatu kategori pasaran. Organisasi yang maju dijadikan tanda penyelarasan kemampuan syarikat yang sedang membangun.

- Mendorong pihak majikan untuk mangembangkan organisasi seperti sumber manusia akan diberi latihan dan motivasi yang lebih agresif untuk memastikan objektif pertumbuhan syarikat tercapai.


Tajuk: Merokok

Kempen anti merokok kurang manampakkan keberkesanannya. Semakin ramai golongan remaja menjadi perokok baru walaupun cukai dan harga rokok naik sehingga 20%. Peningkatan jumlah perokok dalam kalangan remaja serius kerana pengaruh rakan yang sukar dibendung.kerajaan mempergiatkan kempen anti merokok terutama di sekolah “.

1) Apakah petunjuk kempen anti merokok kurang berkesan?
Kempen anti merokok kurang berkesan boleh ditunjukkan melalui pertambahan bilangan golongan remaja yang menjadi perokok baru walaupun harga rokok semakin mahal.

2) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, bagaimanakah pihak sekolah menangani masalah pelajar merokok?

Antara langkah-langkah oleh pihak sekolah dalam menangani masalah pelajar merokok ialah dengan mengadakan ceramah atau sesi kaunseling bagi menyedarkan serta menasihati pelajar mengenai bahaya. Selain itu, pihak sekolah boleh mengadakan kempen anti-rokok di peringkat sekolah.
- Pihak sekolah bekerjasama dengan ibu bapa seperti ibu bapa mengawal pemberian wang saku yang berlebihan kepada pelajar bagi membendung masalah pelajar dari terjabak dalam merokok.


Tajuk: Samseng Jalan

“ Masalah samseng jalanan tidak boleh dilakukan secara bersendirian kerana melibatkan banyak pihak khususnya ibu bapa yang ada di kalangan mereka membiayai pembelian motosikal kepada anak-anak sejak mereka di bangku sekolah lagi atau sebaik memasuki kolej. Apabila pergaulan semakin luas dan bebas, pelajar tersebut mula terbabit dengan kegiatan merempit yang dianggap hebat, seronok dan mampu memberi kepuasan,” katanya.
-BERNAMA

1) Apakah kesan gejala samseng jalan ?

Kesan yang akan timbul akibat gejalan samseng jalan ini ialah berlakunya kegiatan merempit akibat pergaulan bebas sesame remaja.

2) Terangkan keburukan yang bakal berlaku akibat perbuatan samseng jalanan ?

Mampu menjejaskan industri pelancongan dan keadaan ini akan mengakibatkan imej negara mungkin terjejas Selain itu, kemalangan jalan raya akan berlaku. Hal ini disebabkan, samseng jalanan ini yang terlalu asyik mempersembahkan aksi-aksi mereka sehingga mengabaikan kewujudan pengguna jalan raya yang lain sekaligus akan mengganggu penghuni-penghuni yang berhampiran tidak dapat menjalankan kehidupan mereka dengan tenang kerana bunyi bising yang kuat.

- Keselamatan negara merosot. Hal ini disebabkan, mereka juga terlibat dalam kelakuan jenayah seperti kes rompak,rogol dan penyalahgunaan dadah.Kawasan pentempatan yang terdapat mat rempit menjadi huru-hara.

- Mengancam keselamatan dan ketengan penduduk.

- Imej ibu bapa akan terjejas.P.AM _ K2 _ BAH. D _ GRAF BAR PIRAMID

*** just untuk perKONGSIan bersama ***

LATIHAN 1

Berdasarkan maklumat di bawah, sediakan satu graf bar yang sesuai untuk menunjukkan jumlah pencarian pekerja berdaftar mengikut jantina dan umur dalam tempoh Januari hingga Jun pada tahun 2005.

Jabatan Buruh menerima pendaftaran pencarian kerja dari seluruh negara dan dari pelbagai peringkat umur dari semasa ke semasa. Dalam tempoh enam bulan pertama pada tahun 2005, Jabatan Buruh menerima pendaftaran daripada pelbagai peringkat umur dan kelulusan. Bagi peringkat umur 15 hingga 19 tahun, seramai 6361 pencari kerja mendaftar dalam tempih tersebut. Daripada jumlah tersebut seramai 3216 adalah lelaki manakala bakinya adalah perempuan.

Bagi kumpulan umur 20 hingga 24 tahun pula, jumlah pencari kerja bagi kaum lelaki adalah seramai 10434 orang manakala pencari kerja bagi golongan perempuan pula ialah seramai 7867 orang. Jumlah pencari kerja bagi kategori umur ini adalah paling ramai kerana mereka baru selesai menamatkan pelajaran dari kolej dan universiti.

Bagi pencari kerja yang berumur 25 hingga 30 tahun pula mencatatkan pendaftaran seramai 5109 orang. Jumlah pencari kerja perempuan ialah seramai 2674 orang dan bakinya adalah pencari kerja lelaki.

Jumlah pencari kerja semakin berkurang bagi tempoh umur 30 hingga 35 yahun iaitu mencatat jumlah 2363 orang sahaja. Daripada jumlah tersebut hanya 931 wanita yang mendaftarkan diri.

Pekerja dalam lingkungan umur 40 tahun ke atas mencatatkan jumlah yang paling sedikit iaitu hanya seramai 664 orang sahaja dan kaum lelaki lebih ramai iaitu sebanyak 430 orang.

( Dipetik dan diubahsuaikan daripada

Kementerian Sumber Manusia, 2005 )

LATIHAN 2

Berdasarkan maklumat yang diberikan di bawah, sediakan graf bar yang sesuai untuk menggambarkan jumlah petugas kesihatan di sektor awam dan swasta di Malaysia pada tahun 2005.

Petugas kesihatan memainkan peranan penting dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat tidak kira sama ada di bandar atau di luar bandar. Apabila penduduk semakin bertambah maka jumlah para petugas kesihatan juga sepatutnya semakin bertambah dengan tujuan agar perkhidmatan kesihatan dapat menampung keperluan rakyat. Pada tahun 2005, jumlah petugas kesihatan di negara kita adalah berjumlah 68840 orang. Daripada jumlah tersebut, seramai 40334 orang adalah petugas awam manakala selebihnya seramai 28506 adalah petugas kesihatan di sektor swasta.

Jururawat adalah merupakan petugas kesihatan yang paling ramai iaitu seramai 29545 orang bagi kedua-dua sektor, jururawat di sektor swasta sahaja mencatat sebanyak 10977 petugas. Manakala bagi jawatan bidan pula, sektor awam mencatatkan sejumlah 7327 orang petugas manakala di sektor swasta adalah seramai 822 orang.

Bagi ahli farmasi, sektor swasta menunjukkan statistic yang lebih ramai iaitu 4847 orang berbanding jumlah semua seramai 7096 orang petugas. Walaupun kita dapati pada hari ini banyak klinik-klinik dan hospital swasta yang ditubuhkan namun doktor kerajaan masih ramai jika dibandingkan dengan doktor swasta iaitu seramai 10735 orang berbanding dengan sektor swasta yang berkurangan sebanyak 2222 orang petugas.

Doktor gigi pula menunjukkan bahawa petugas di sektor swasta adalah lebih ramai berbanding dengan petugas di sektor kerajaan iaitu berbeza seramai 1892 orang daripada doktor gigi swasta seramai 3347 orang dalam tahun tersebut.

( Dipetik dan diubahsuaikan daripada

Laporan Kementerian Kesihatan, 2005 )P.AM _ K2 _ BAH. D _ GRAF GARIS KOMPONEN

*** just untuk perKONGSIAN bersama ***

Dengan menggunakan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf garis yang sesuai untuk menunjukkan jumlah pengambilan pelajar bagi kursus-kursus sains dan teknik pada peringkat ijazah di institusi pengajian tinggi tempatan bagi tempoh 1975-1995, dan juga menunjukkan pengambilan pelajar bagi setiap jenis kursus dalam tempoh itu sebagai komponen jumlah pengambilan tersebut.

Selaras dengan keperluan untuk menambah bilangan profesional bagi menampung perkembangan kegiatan industri dan ekonomi serta keperluan untuk meningkatkan keupayaan penyelidikan dan pembangunan negara, maka bilangan pengambilan pelajar bagi kursus-kursus sains dan teknik di institusi pengajian tinggi ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan nisbah pengambilan pelajar antara aliran sastera dengan sains dan teknik telah dan akan diseimbangkan.


Pada tahun 1995, sebanyak 38 240 orang pelajar dijangka akan diambil untuk mengikuti pelbagai kursus dalam aliran sains dan teknik. Daripada jumlah ini, 3700 orang diambil untuk kursus perubatan dan pergigian, 3160 orang untuk kursus pertanian, 6700 orang untuk kursus sains tulen, 11 300 orang untuk kursus kejuruteraan, manakala yang selebihnya akan mengikuti kursus-kursus sains dan teknik yang lain.


Walaupun pengambilan pelajar bagi kursus perubatan dan pergigian semakin meningkat, iaitu 910 orang pada tahun 1975, 1410 orang pada tahun 1980, 2210 orang pada tahun 1985, dan 3100 orang pada tahun1990, namun peratusannya daripada jumlah pengambilan pelajar aliran sains dan teknik semakin berkurang. Begitu juga keadaannya dengan pengambilan pelajar bagi kursus pertanian. Pengambilan pelajar pada tahun 1975 ialah sebanyak 530 orang sahaja, dan bilangan ini bertambah 200 orang lagi pada tahun 1980. Pengambilan pelajar pada tahun 1985 ialah 1150 orang dan bertambah menjadi 1460 orang pada tahun 1990.


Pengambilan pelajar bagi kursus sains tulen tidak banyak bertambah dari segi peratusan dalam tempoh 1975-1995 berbanding dengan kursus-kursus yang lain. Pada tahun 1975, sebanyak 2010 orang mengikuti kursus sains tulen. Bilangan ini bertambah kepada 3690 orang pada tahun 1980, 3430 orang pada tahun 1985 dan 5180 orang pada tahun 1990.


Kursus kejuruteraan dan kursus-kursus sains dan teknik yang lain memperlihatkan pertambahan bilangan pengambilan pelajar yang paling besar bagi tempoh 1975-1995. Pada tahun 1975 dan 1980, pengambilan pelajar bagi kursus kejuruteraan tidak banyak, iaitu masing-masing 1150 orang dan 1670 orang, tetapi meningkat kepada 4050 orang pada tahun 1985 dan 7490 orang pada tahun 1990. Pengambilan pelajar bagi kursus-kursus sains dan teknik yang lain pun menunjukkan peningkatan yang besar juga, iaitu dari 1510 orang pada tahun 1975 dan 2790 orang pada tahun 1980 kepada 6650 orang pada tahun 1985 dan 8140 orang pada tahun 1990. Kursus-kursus sains dan teknik yang lain ini meliputi sains komputer, seni bina, perancangan Bandar, pengurusan harta, farmasi, teknologi, dan pengajian alam sekitar.


(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Kerajaan Malaysia:
Rancangan Malaysia Keempat, Kelima dan Keenam)P.AM _ K2 _ BAH. D _ GRAF GARIS MUDAH

*** just untuk perKONGSIan bersama ***

LATIHAN 1

Baca petikan yang berikut dengan teliti kemudian lukiskan sebuah graf garis yang dapat menunjukkan perubahan jumlah perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan Syarikat Negarawan bagi tahun 1990 hingga 1995 di Malaysia.

Belanjawan sesebuah syarikat biasanya melibatkan 2 komponen yang besar iaitu perbelanjaan untuk mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Jumlah perbelanjaan untuk mengurus lazimnya lebih besar daripada perbelanjaan pembangunan. Bagi Syarikat Negarawan pada tahun 1990, jumlah perbelanjaan pengurusannya ialah RM 15412.00. Jumlah ini bertambah sebanyak RM 7130.00 menjelang tahun 1995 iaitu pertambahan sebanyak 46.3%. Pada tahun 1991, pertambahan adalah sebanyak RM 3109.00 berbanding dengan tahun sebelumnya, manakala pada tahun 1992 angkanya meningkat kepada RM 19411.00. Jumlah pada tahun 1993 pula, bertambah sebanyak RM 5098.00 berbanding dengan tahun 1990, manakala bagi tahun 1994, pertambahan hanya mencatat angka RM 802.00 berbanding tahun 1993.

Perbelanjaan mengurus mencatat jumlah yang besar. Pada tahun 1995, jumlahnya ialah RM 32000.00 iaitu pertambahan sebanyak RM 8834.00 berbanding dengan tahun 1990. Angka bagi tahun 1995 itu mencatat pertambahan sebanyak berbanding tahun 1994. Pada tahun 1991, jumlah perbelanjaan untuk tujuan ini ialah RM 25401 manakala pada tahun berikutnya jumlah itu bertambah sebanyak RM 1809.00. Catatan bagi tahun 1993 pula menunjukkan jumlah pertambahan sebanyak RM 4934.00 berbanding dengan tahun 1990.

(Dipetik dan disesuaikan dari Laporan Tahunan Syarikat Negarawan, 1996)


LATIHAN 2

Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf garis yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penduduk mengikut etnik bagi tahun 2000 hingga 2003 di Malaysia.

Jumlah penduduk Malaysia bagi tempoh 2000 hingga 2003 menunjukkan peningkatan yang berterusan. Terdapat sejumlah 24494 ribu orang penduduk pada tahun 2000 menjadi 26181 ribu orang pada tahun 2003. Penduduk Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Melayu, Bumiputera buka Melayu, Cina, India dan juga warga asing.

Penduduk Melayu merupakan penduduk paling banyak berbanding kaum-kaum lain. Pada tahun 2000, bilangan penduduk Melayu berjumlah 12185 ribu orang dan bertambah 121 ribu orang pada tahun berikutnya. Pada tahun 2002, bilangannya meningkat ke paras 13001 ribu orang dan seterusnya meningkat sebanyak 67 ribu orang pada tahun berikutnya.

Jumlah penduduk Bumiputera bukan Melayu juga terus meningkat dari setahun ke setahun. Misalnya pada tahun 2000, jumlah penduduknya mencapai 2564 ribu orang dan jumlah ini terus meningkat pada tahun berikutnya iaitu 60 ribu orang dan 61 ribu orang berbanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2003, jumlahnya mencapai paras 2762 ribu orang.

Kaum Cina merupakan etnik yang ke-2 banyak di Malaysia. Pada tahun 2000, jumlahnya kurang sebanyak 6024 ribu orang berbanding penduduk Melayu pada tahun yang sama. Pada tahun berikutnya, bilangan penduduk Cina terus meningkat menjadi 6271 ribu orang. Penduduk Cina terus meningkat sebanyak 95 ribu orang dan 98 ribu orang pada 2 tahun berikutnya berbanding tahun sebelumnya.

Pada tahun 2000, jumlah penduduk kaum India ialah 1682 ribu orang dan terus meningkat sebanyak 53 ribu orang pada tahun berikutnya. Pada tahun 2002, jumlahnya meningkat ke paras 1783 ribu orang dan terus meningkat sebanyak 56 ribu orang pada tahun berikutnya.

Selaras dengan pembangunan yang pesat serta permintaan kepada tenaga buruh yang meningkat telah menyebabkan pertambahan penduduk dari kalangan warga asing. Pada tahun 2000, angkanya mencapai paras 1902 ribu orang dan terus meningkat sebanyak 21 ribu orang pada tahun berikutnya. Pada tahun 2002 jumlah warga asing di Malaysia terus meningkat menjadi 1984 ribu orang. Pertambahan jumlah penduduk di Malaysia telah membolehkan ekonomi negara berkembang dengan pesat.

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia 2004)