Friday, August 19, 2011

:: Tanah Runtuh ::

Kejadian tanah runtuh yang berlaku berpunca daripada fenomena semulajadi dan aktiviti manusia seringkali menimbulkan masalah kepada kehidupan dan alam sekitar. Bincangkan.


Pengenalan:


Kejadian tanah runtuh merupakan masalah yang sering mendapat perhatian umum. Kejadian tanah runtuh ini telah menimbulkan kesedaran akan akibat yang dialami kesan daripada kehidupan manusia.
Punca: (Semulajadi)


Jumlah taburan hujan.

- kadar penyerapan air yang tinggi selepas hujan akan menyebabkan kandungan aliran air dalam tanah menjadi banyak.

- tanah akan menjadi longgar kerana wujud ruang larian air dalam tanah - tanah menjadi lemah dan mudah runtuh

- Pergerakan tanah berlaku di kawasan yang mengandungi kuantiti takungan atau larian air yang banyak


Struktur tanah.

- Kawasan tanah yang senang runtuh (sediment gegai) mempunyai risiko tinggi mengalami tanah runtuh.
- Kadar resapan yang rendah.


Kecuraman dan kepanjangan cerun.

- Cerun yang mempunyai kecuraman lebih daripada 20% berisiko tinggi untuk runtuh.
- Ketinggian cerun akan meningkatkan kadar halaju air yang mengalir dan menggalakkan runtuhan.


Kesan aktiviti manusia


Pembangunan di kawasan tanah tinggi.

- Pembinaan perhotelan, perumahan dan pembinaan lebuh raya secara tidak terancang.

-Aktiviti pemotongan dan penambakan yang tidak mengambil kira faktor-faktor sudut kecuraman cerun, kekuatan tanah/batuan, darjah luluhawa, air bawah permukaan serta pengaruh litupan tumbuhan.


Pembalakan tanpa kawalan.

- Penebangan hutan untuk tujuan pertanian, perumahan dan sebagainya menyebabkan tanah terdedah kepada agen hakisan.

-Struktur tanah yang longgar disebabkan tiadanya pelindung atau tanaman penutup bumi menyebabkan tanah runtuh.


Kesan/masalah.

Perubahan geomorfologi.

- Penimbusan tanah yang banyak ke sesuatu kawasan akan mengubah geomorfologi kawasan tersebut.
- Kerja-kerja pembersihan kawasan mengambil masa yang lama.

-Kestabilan cerun runtuh perlu diperbaiki dengan menggunakan teknik penstabilan yang sesuai.


Banjir lumpur.

- Tiada pokok-pokok yang menyerap air menyebabkan aliran air secara langsung di permukaan tanah - banjir kilat.

- Mengancam nyawa dan harta benda.


Kemusnahan hutan tanah tinggi.

- Pemusnahan hutan menyebabkan berlaku perubahan ekologi di kawasan tanah tinggi.

- Memusnahkan kawasan tadahan air. – wujud pencemaran dan mengurangkan kualiti air bersih.


Kesimpulan:
Langkah-langkah yang sewajarnya harus diambil bagi mengatasi masalah kejadian tanah runtuh ini.


0 comments:

Post a Comment